חברת גלילאו ניווט לוויני פורצת גבולות ומביאה חדשות ויצירתיות לתחום הניווט הלוויני

 אנו מאמינים שיש לאפשר יכולות ניווט לוויני לכל מוצר בכל מקום

מקלט ניווט בתוכנה – אנו החברה הראשונה בעולם שהציגע פתרון ניווט בתוכנה המהווה קריאת תיגר על המוסכמות בתעשיה – שימוש במקלט חומרה.

פיתחנו פתרון המותאם למערכות דלות משאבים שאינו רגיש לסוג המעבד או למערכת ההפעלה (מאחר ואינו נזקק לשירותים של משאבים אלו) וזקוק למשאבים מינימליים בכדי לבצע חיפוש-עקיבה-חישוב מיקום

מערכת ניווט תוך מיבני – פתרון ייחודי מסוגו בעולם המאפשר לבעלי מכשירי הטלפון הקיימים להמשיך ולנווט בתוך מבנים ומקומות סגורים וכל זאת ללא צורך שלהם להתקין חומרה, תוכנה או להרשם. הפתרון מוגן פטנט במספר מדינות מובילות